Sponsor ons met :

Logo Scouting Hellevoetsluis liggend

Algemene informatie

Over scouting

Scouting is de grootste jeugdorganisatie ter wereld en is in 1907 gestart in Groot Britannië door Baden Powell. Drie jaar later werd de eerste scoutinggroep in Nederland opgericht. Alle scoutinggroepen in Nederland zijn aangesloten bij Scouting Nederland. Deze overkoepelende organisatie zorgt onder andere voor opleiding en belangenbehartiging.

Bij Scouting ontwikkelen kinderen zich door middel van uitdagend en creatief spel. Buiten zijn is daarbij belangrijk. Opgroeien binnen Scouting is leren zelfstandig te worden met respect voor elkaar en de natuur. Een scout ontwikkelt daardoor zijn of haar eigen talenten. Er is ruimte voor persoonlijke interesses en ieder kind. Daarom is Scouting ook zo veelzijdig.

Een scout verliest de ander nooit uit het oog. Samenspel en samenwerken. Niet voor niets beloven ze elkaar “Jullie kunnen op me rekenen”. Scouts staan bovendien open voor hun omgeving. Scouting respecteert alle culturen in de wereld en wil ervan leren. En minstens zo belangrijk: de natuur. Geen beter leven dan buiten leven. En daar moet je zuinig op zijn.

 

Over Scouting Hellevoetsluis

Onze groep is ontstaan uit twee in 1954 opgerichte scoutinggroepen: de Flora Groep (meisjes: Kabouters en Padvindster) en de Voornse Trekkers (jongens: Welpen en Verkenners) die in 1987 fuseerden tot Scouting Hellevoetsluis. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot één van de grootste van Nederland en heeft lucht-, land- en waterscouts en zelfs een combinatie daarop.

Ons clubhuis zit in het historisch monument Fort Haerlem in de Vesting van Hellevoetsluis, waarin elke speltak een eigen ruimte heeft. Dat is op zich al bijzonder, want daardoor kunnen op zaterdag alle speltakken tegelijk hun opkomsten draaien. Achter het fort is tussen de bunkers gelegenheid buiten actief te zijn. In de omgeving van Hellevoetsluis zijn onze landverkenners regelmatig te vinden in het Ravense bos of het Kooistee bos.

Voor de waterscouts (Orca’s en Zeeverkenners) hebben wij een klein zomer-clubhuis in Zeeverkennerscentrum Oosterland waar zij ’s zomers op het water van het Brielse Meer te vinden zijn. De oudere waterscouts (Wildevaart en Loodsen) varen ook op het Haringvliet.

Lees meer over Scouting Hellevoetsluis in het laatste jaarverslag.

 

Corona en Scouting Hellevoetsluis

In de periode dat we met elkaar de strijd aan gaan tegen het Covid-10 virus houden we de coronamaatregelen van de overheid in de gaten. Scouting Nederland stelt steeds op basis van de laatste overheidsmaatregelen een factsheet op voor coronaveilige scoutingopkomsten en -activiteiten. Deze zijn voor ons leidend bij de organisatie van onze eigen scoutingactiviteiten.

Terugkijkend op de lange periode dat het covid-19 virus onderdeel uit maakt van onze samenleving zijn we dankbaar en trots voor wijze waarop onze vrijwilligers zich voortdurend hebben aangepast aan nieuwe omstandigheden. We zijn dankbaar voor het begrip en de ondersteuning van onze leden en hun ouders/verzorgers voor de wisselende omstandigheden voor onze scoutingavonturen. 

Bij ‘nieuws’ worden de laatste richtlijnen van Scouting Nederland – en indien noodzakelijk eigen richtlijnen voor onze groep – vermeld. Neem de richtlijnen serieus en volg ze op. Voorkom zo nieuwe maatregelen. De bescherming tegen het virus doen we met elkaar. 

 

Speltakken

Bij Scouting zijn scouts ingedeeld bij leeftijdsgenoten in zogeheten speltakken. Deze zijn bij Scouting Hellevoetsluis allemaal gemengd, jongens en meisjes, met uitzondering van de welpen van de Shanti Horde, dat zijn alleen meisjes. De indeling bij de jongste speltakken is op basis van in welke groep van de basisschool het kind zit. Daarna gaat het meer op leeftijd en is het afhankelijk van welke speltak gekozen wordt. Kijk voor meer informatie over de speltakken bij Scouting Hellevoetsluis.

 

Opkomsten en heel veel meer …

Elke speltak draait iedere zaterdag opkomst. De opkomsttijden verschillen per speltak en zijn veelal afhankelijk van de leeftijdsgroep: 

Bevers & welpen : 10.00 – 12.00 uur
Amfibieën : 10.00 – 12.30 uur
Landverkenners : 09.30 – 12.30 uur
Luchtverkenners : 09.30 – 12.30 uur
Orca’s : 09.30 – 12.30 uur *
Zeeverkenners : 11.00 – 16.00 uur *
Rowan-Sherpa’s / Wilde vaart : bepalen zelf hun opkomsttijden in overleg met hun leden
Pivo’s / Loodsen : bepalen zelf hun opkomstdagen en -tijden in overleg met hun leden
Stam+t / Stam Haerlem : bepalen zelf hun opkomstdagen en -tijden in overleg met hun leden

* Dit zijn de tijden in de zomermaanden. 

Wijzigingen in de opkomsttijden worden door de speltakleiding in hun eigen nieuwsbrieven aan de leden/ouders doorgegeven. Het is de bedoeling dat de leden op tijd aanwezig zijn want we starten op tijd zodat er zoveel mogelijk ruimte is voor de leuke activiteiten.

Bijzondere opkomsten

Regelmatig zijn er bijzondere opkomsten. Bijvoorbeeld met andere scoutinggroepen uit onze regio of zelfs uit het hele land. Traditioneel zijn er bijzondere opkomsten met soms een overnachting zoals tijdens Jota/Joti in de herfstvakantie, maar ook Scout-It-Out, St. Joris en Baden Powell-dag.

Hoogtepunt van elk scoutingjaar is toch wel het zomerkamp. Vanaf de welpen gaan de kinderen mee op kamp waar maandenlange voorbereidingen aan vooraf gaan en die dan ook voor zowel de kinderen als de leiding een feest zijn om mee te maken. Onze bevers gaan niet op kamp maar blijven wel een keertje overnachten op het fort, ook heel spannend!

Daarnaast is Scouting maatschappelijk actief, zoals met de aubade op Koningsdag, het kransleggen tijdens dodenherdenking, de Sinterklaasintocht, de collecte voor Jantje Beton, de Vestingdagen, sinds 2015 de Nieuwjaarsduik en vele andere activiteiten in Hellevoetsluis.

 

Vrijwilligersorganisatie

Scouting is een organisatie van vrijwilligers. Enthousiaste mensen, veelal zelf als kind scout geweest (maar hoeft niet), die kinderen op een plezierige manier de wereld van Scouting laten zien en wat dat voor hun kan betekenen. Zij steken daar veel vrije tijd en vaak zelfs vakantiedagen in. Al onze vrijwilligers volgen cursussen die verzorgd worden door Scouting Nederland of Regio Maasdelta. Ook moeten zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. Wanneer onze vrijwilligers leiding gaan geven bespreken we de gedragsregels die we bij scouting met elkaar afspreken en waarvan we verwachten dat ze zich daar aan houden.

 

Betrokkenheid ouders

Brengen en halen – Het begint bij het brengen en halen van de kinderen. Allereerst elke zaterdag naar het fort, naarmate de kinderen ouder worden gaan ze of zelf naar de opkomsten of – wanneer ze bij de orca’s gaan – brengen en halen de ouders de kinderen naar Oosterland. Bij bijzondere activiteiten in de regio vragen we ouders ook of ze willen rijden, zoveel mogelijk in overleg zodat iedereen een keer aan de beurt komt.

Extra inzet – We betrekken ouders graag bij onze activiteiten wat overigens vaak heel leuk gevonden wordt. Zo wordt van ouders met een kind bij het waterwerk verwacht dat zij tijdens een ‘klusopkomst’ meehelpen met het onderhoud van de boten.

Het is ook belangrijk om samen met ouders te zorgen voor een fris en schoon clubhuis. Onze lokalen in Fort Haerlem krijgen 4x per jaar een GROTE schoonmaak. Daarvoor worden steeds ouders van twee speltakken gevraagd hieraan mee te helpen. Dat betekent dat maar één keer meegeholpen hoeft te worden. Daarmee besparen we weer geld uit voor een grondige reiniging door een externe partij!

Uitzendbureau – Ouders / verzorgers die regelmatig willen meehelpen kunnen zich inschrijven bij ons uitzendbureau. Dan krijgen ze af en toe een verzoek om te helpen bij bijvoorbeeld opkomsten of bijzondere activiteiten. Dat is geheel vrijblijvend maar wordt bijzonder gewaardeerd, door ons én de ouders.

Oudervertegenwoordiging – Bij Scouting Hellevoetsluis zijn we graag met ouders in gesprek. Zij ervaren de dingen vaak toch anders. Daarom is per leeftijdscategorie van de minderjarige leden – bevers, welpen, scouts en explorers – een oudervertegenwoordiger. Deze kan signalen van ouders doorgeven aan bestuur. Maar ook krijgen zij meer informatie over de verenigiging en worden ze uitgenodigd voor de Groepsraad om mee te denken, praten en stemmen. Wie de oudervertegenwoordigers zijn is na te lezen bij oudervertegenwoordiging.

Informatieopkomst voor ouders – Aan het begin van elk scoutingjaar is er voor ouders een informatiebijeenkomst. Daar wordt globaal vertelt wie we zijn en hoe het werkt in onze Scoutinggroep. Er worden feiten getoond en vaak leuke onderwerpen toegelicht. Aansluitend gaan de ouders bij de leidingteams van de speltakken langs om daar kennis te maken met deze enthousiaste vrijwilligers en te horen wat de plannen globaal zijn voor het komende jaar. Soms zijn er grootse plannen waarvoor het soms goed is om een aparte informatie moment te geven. Dank bijvoorbeeld aan deelname van het waterwerk van Nawaka (Nationaal Water Kamp).

 

Aanmelden of geïnteresseerd? Kom kijken en doe mee!

 

Deel dit bericht

Share on facebook