Sponsor ons met :

Logo Scouting Hellevoetsluis liggend

Bestuur en organisatie

Bestuur

Taak

Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging daar waar nodig.

Prachtige volzinnen. In feite komt het er in de praktijk op neer dat er heldere afspraken gemaakt worden, die vervolgens goed bekend worden gemaakt en natuurlijk of ze opgevolgd worden. Daarnaast zorgen de bestuursleden ervoor dat het mogelijk is dat er voldoende ruimtes en materiaal beschikbaar is voor het Scoutingspel en – heel belangrijk – dat de sfeer in de groep goed is.

Bestuursleden

Bij Scouting Hellevoetsluis hebben we twee besturen, nl.: voor de groepsvereniging Scouting Hellevoetsluis en voor Stichting Scouting Hellevoetsluis Fort. Sommige leden zitten in beide besturen en sommigen in één bestuur. Voor het gemak wordt met beide besturen tegelijk vergaderd en zien we deze negen mensen als één bestuur, met een verdeling van de taken.

Naam Functie groepsvereniging   FunctieStichting Fort
Lauret Tromp Voorzitter voorzitter@scoutinghellevoetsluis.nl
Bram Kap  Voorzitter bram@scoutinghellevoetsluis.nl
Sabine Werndlij Secretaris  Secretaris secretaris@scoutinghellevoetsluis.nl
Ralph van Etten Penningmeester  Lid penningmeester@scoutinghellevoetsluis.nl
Ria Weerheim  Penningmeester ria@scoutinghellevoetsluis.nl
Eric Meerman Groepsbegeleider  Lid eric@scoutinghellevoetsluis.nl
Liselotte Struijs Lid – Public Relations Liselotte@scoutinghellevoetsluis.nl
Linda van Helvert Lid – evenementen linda@scoutinghellevoetsluis.nl
Erzi Bakker Lid – kweekvijver erzi@scoutinghellevoetsluis.nl

Ondersteuning van bestuur

Belangrijke taken, maar die geen zitting hebben in het bestuur – met uitzondering van Ralph van Etten die naast penningmeester ook de contributie administratie verzorgd – zijn:

Naam Functie groepsverenigiging
Ralph van Etten Contributie inning contributie@scoutinghellevoetsluis.nl
Anneke Goutziers Ledenadministratie administratie@scoutinghellevoetsluis.nl
Ilja Hansen Uitzendbureau ilja@scoutinghellevoetsluis.nl
Websitebeheerder website@scoutinghellevoetsluis.nl

Organisatie

Alles draait om het Scoutingspel: kinderen die samen met de leiding plezier beleven aan het Scoutingspel. Daarvoor is een geschikte locatie nodig, goed spelmateriaal (boten, tenten, kookkisten en heel veel meer) en natuurlijk enthousiaste en bekwame leiding.

En omdat we het leuk vinden om alles voor elkaar te hebben, zijn er meer dan 70 vrijwilligers actief en doen waar ze goed in zijn. Natuurlijk is het goed om regelmatig bij elkaar te komen om alles wat we willen doen met elkaar af te stemmen. Daarvoor zijn statutaire vergaderingen, maar daarnaast zijn er ook onderling regelmatige overleggen. Kijk maar eens in het schema hoe vaak we bij elkaar zitten.

Deel dit bericht

Share on facebook