0181 311 648

za: 10:00 – 12:00 uur

Logo Scouting Hellevoetsluis liggend

Bestuur en organisatie

Bestuur

Taak

Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging daar waar nodig.

Prachtige volzinnen. In feite komt het er in de praktijk op neer dat er heldere afspraken gemaakt worden, die vervolgens goed bekend worden gemaakt en natuurlijk of ze opgevolgd worden. Daarnaast zorgen de bestuursleden ervoor dat het mogelijk is dat er voldoende ruimtes en materiaal beschikbaar is voor het Scoutingspel en – heel belangrijk – dat de sfeer in de groep goed is.

Bestuursleden

Bij Scouting Hellevoetsluis hebben we twee besturen, nl.: voor de groepsvereniging Scouting Hellevoetsluis en voor Stichting Scouting Hellevoetsluis Fort. Sommige leden zitten in beide besturen en sommigen in één bestuur. Voor het gemak wordt met beide besturen tegelijk vergaderd en zien we deze negen mensen als één bestuur, met een verdeling van de taken. 

Naam Functie groepsvereniging   FunctieStichting Fort  
Lauret Tromp Voorzitter    voorzitter@scoutinghellevoetsluis.nl 
Bram Kap    Voorzitter bram@scoutinghellevoetsluis.nl 
Sabine Werndlij Secretaris  Secretaris secretaris@scoutinghellevoetsluis.nl 
Ralph van Etten Penningmeester   Lid penningmeester@scoutinghellevoetsluis.nl 
Ria Weerheim    Penningmeester ria@scoutinghellevoetsluis.nl 
Eric Meerman Groepsbegeleider  Lid eric@scoutinghellevoetsluis.nl 
vacature Lid – Public Relations  
Linda van Helvert Lid – evenementen   linda@scoutinghellevoetsluis.nl  
vacature Lid  

 

Ondersteuning van bestuur

Belangrijke taken, maar die geen zitting hebben in het bestuur – met uitzondering van Ralph van Etten die naast penningmeester ook de contributie administratie verzorgd – zijn:

Naam Functie groepsverenigiging  
Ralph van Etten Contributie inning contributie@scoutinghellevoetsluis.nl 
Anneke Goutziers Ledenadministratie administratie@scoutinghellevoetsluis.nl 
Ilja Slechte Uitzendbureau / barteam ilja@scoutinghellevoetsluis.nl  
Roy Sijnesael Webmaster roy@scoutinghellevoetsluis.nl 
     

 

Organisatie

Alles draait om het Scoutingspel: kinderen die samen met de leiding plezier beleven aan het Scoutingspel. Daarvoor is een geschikte locatie nodig, goed spelmateriaal (boten, tenten, kookkisten en heel veel meer) en natuurlijk enthousiaste en bekwame leiding.

En omdat we het leuk vinden om alles voor elkaar te hebben, zijn er meer dan 70 vrijwilligers actief en doen waar ze goed in zijn. Een en ander is aardig georganiseerd en in het organisatie schema is te zien waar deze vrijwilligers actief in zijn.

pdfOrganisatieschema

Natuurlijk is het goed om regelmatig bij elkaar te komen om alles wat we willen doen met elkaar af te stemmen. Daarvoor zijn statutaire vergaderingen, maar daarnaast zijn er ook onderling regelmatige overleggen. Kijk maar eens in het schema hoe vaak we bij elkaar zitten.

pdfOverlegstructuur

 

 

Deel dit bericht

Share on facebook