Sponsor ons met :

Logo Scouting Hellevoetsluis liggend

Fort Haerlem

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE BOMVRIJE KAZERNE HAERLEM.

Door de vestingwet van 1874 werd "De stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet" nog belangrijker. Hellevoetsluis als meest zuidelijk steunpunt werd het zuidwestelijk sluitstuk in de lands verdediging, daardoor moest de vesting worden verbeterd.

Men besloot een kustbatterij aan te leggen en een bataljon kustartillerie in Hellevoetsluis te stationeren.
Dit betekende een ingrijpende verandering van de toenmalige vestingwerken. Het Haerlems bolwerk (het meest westelijke) werd uitgebreid en samengevoegd met bastion 1 voor de bouw van een bomvrij logementgebouw en een kruit- en projectielenmagazijn.

In 1880 werd gestart met de bouw. In 1881 was men hiermee klaar. Het gebouw is gefundeerd op palen en telt 25 verschillende ruimten. Het was een complete kazerne met sanitaire voorzieningen, keuken, kantine etc.

Tijdens de voorbereidingen en de bouw was de brisant granaat nog niet uitgevonden en men kon dus stellen dat een laag van drie meter aarde zorgde voor een afdoende bescherming tegen de inslag van kanonskogels. In 1885 werd de brisantgranaat in gebruik genomen en was de kazerne Haerlem niet langer bomvrij.Tijdens de mobilisatie voor de oorlog van 1914-1918 is de kazerne Haerlem intensief gebruikt door kustartilleristen. Ook tijdens de tweede wereldoorlog is de kazerne Haerlem nog gebruikt. Na de capitulatie hebben de Duitsers bezit genomen van de vestingwerken en van de kazerne Haerlem.

Ongeveer 100 man van het Rhein Flottielje hebben het fort gebruikt als logies. Tot voor een paar jaar geleden waren de "V" tekens nog op de muren van het bouwwerk te zien.Na de tweede wereldoorlog is de kazerne Haerlem gebruikt voor het tijdelijk onderbrengen van "onbetrouwbare" lieden. Getuige hiervan zijn nog enkele muurtekeningen die vroeger in elke ruimte te vinden waren. Alleen in de toiletruimte is hier nog een direct zichtbare getuige van aanwezig. De tand des tijds en de, waarschijnlijk, slechte verf heeft er voor gezorgd dat de meeste tekeningen door vochtinwerking verdwenen zijn. De tekeningen waren zeer verschillend van samenstelling. Er waren afbeeldingen te zien van landschappen uit het buitenland. Afbeeldingen van de vesting zelf waren aangebracht. Een ruimte was geheel gedecoreerd met verschillende vliegtuig modellen.Ten onrechte wordt in de volksmond gesproken van het "fort" Haerlem. Dit is echter geen juiste benaming. Een fort is een zelfstandig gesloten en naar alle zijden verdedigingbaar werk en heeft in de regel geen burgerbevolking. Een vesting is een versterkte stad, dus met burgerbevolking. Het fort Hellevoetsluis (feitelijk dus ook geen juiste benaming, maar soms wel zo genoemd) bestond uit de gehele vesting met alle verdedigingswerken, logementgebouwen en burgerbevolking daarbinnen.Tot het begin van 1971 is het gebouw gebruikt als opslag plaats voor allerlei handen materialen van defensie.
Begin 1972 heeft Scouting Hellevoetsluis het gebouw permanent in eerste instantie van domeinen kunnen huren. Later is het eigendom van de kazerne, met omliggende terreinen overgegaan in de handen van de gemeente Hellevoetsluis. Tot nu toe maken wij nog steeds dankbaar gebruik van deze voor ons zo unieke ruimte. Als gevolg van de vesting wet van 1874 zijn tevens als onderdeel "De stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet" in de nabijheid twee forten gebouwd.: Fort Noorddijk en Fort Penserdijk. Beiden zijn uitgevoerd als een zelfstandige batterij met daaromheen een natte gracht. Bij beiden zijn opslag- en schuilplaatsen aanwezig.
Het gebied rondom deze verdedigingswerken kon onder water worden gezet waarbij deze belangrijke batterijen zorgden voor een sluitende verdediging.

Voor meer informatie over de kustbatterij kan je op deze site terecht.
Of mail naar stichting verdedigingswerken 

Tijdens de jaarlijkse open monumentendag starten er rondleidingen vanuit de Kazerne en zijn de overige werken te bezoeken.

Voor meer informatie over verdedigingswerken kun je terecht op forten.info

Deel dit bericht

Share on facebook