Sponsor ons met :

Logo Scouting Hellevoetsluis liggend

Groeps- en praktijkbegeleiding

Deskundige leiding

Als Scoutinggroep bieden wij het Scoutingspel dat – in de meer dan 100 jaar dat Scouting bestaat – is doorontwikkeld. Daarvoor is het belangrijk dat we voldoende vrijwillgers hebben die bekend zijn met Scouting en voldoende trainingen hebben gevolgd om een leuk en aantrekkelijk programma te maken voor ontwikkeling van onze leden. Tenslotte wordt er elke zaterdag een leuke opkomst verzorgd en geen enkele week, maand of jaar is hetzelfde.

En dat is nog niet alles. Ook de vrijwilligers willen we zoveel mogelijk de ruimte geven om zich te ontwikkelen en daardoor het plezier in Scouting te houden. In de spelvisie staat het mooi samengevat.

Dit draagt bij tot het behoud van onze vrijwilligers en heeft een aanzuigende werking bij het werven van nieuwe vrijwilligers.

Motivatie en training wordt ondersteund door Scouting Nederland en Regio Maasdelta. Daar zijn verschillende mogelijkheden om competenties in kaart te brengen en het volgen van trainingen bij bijvoorbeeld de Scouting Academy.

Om dit alles in goede banen te leiden hebben we bij Scouting Hellevoetsluis een paar functies die dit in de gaten houden en in overleg proberen een ieder te motiveren om tijd en energie in Scouting te stoppen. Dat zijn de groepsbegeleiders en de praktijkbegeleiders. 

Groepsbegeleider

Taakomschrijving

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen.

De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur als ‘vertegenwoordiger’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. 

Voor deze taak zijn verschillende aandachtsgebieden:

 • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hun activeren zich hierin verder te ontwikkelen.
 • Het jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers hoe het gaat.
 • Bemiddelen bij een eventueel meningsverschil binnen de vrijwilligersteams. 
 • Bevorderen van de sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers
 • Coördinatie van stagiaires.
 • Werving en begeleiden van nieuwe vrijwilligers.

 Onze groepsbegeleider is Eric Meerman.

Praktijkbegeleider

Taakomschrijving

De praktijkbegeleider houdt zich bezig met kwaliteit en ontwikkeling van de teams en de leiding (wat ten goede komt aan het spel). Zij kunnen de vrijwilligers ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en het behalen van de competenties voor hun functie. 

Voor hun taak kunnen praktijkbegeleiders assessments aanvragen bij de praktijkcoach en benodigde activiteiten organiseren die nodig zijn voor de vrijwilligers bij hun ontwikkeling/leertraject. Zij bewaken de kwaliteit van het spelaanbod.

Onze praktijkbegeleiders zijn:

 • Laura Boender
 • Micha Heemskerk
 • Sandra de Jager
 • Denise Lapré
 • Hilda van Rooijen

 

 

Deel dit bericht

Share on facebook