Sponsor ons met :

Logo Scouting Hellevoetsluis liggend

Statuten & Huishoudelijk Reglement

Vastgelegde afspraken

Groepsvereniging Scouting Hellevoetsluis

Scouting Hellevoetsluis is een groepsvereniging erkent door de Vereniging Scouting Nederland. Gemaakte afspraken in onze statuten zijn onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland. Meer gedetaileerde uitwerking van afspraken die we met elkaar afspreken zijn in ons eigen Huishoudelijk Reglement vastgelegd.

Statutair is de doelstelling:

“De groepsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.”

pdfStatuten Scouting Hellevoetsluis

pdfHuishoudelijk Reglement Scouting Nederland

pdfHuishoudelijk Reglement Scouting Hellevoetsluis

 

Stichting Scouting Hellevoetsluis Fort

Verder kent Scouting Hellevoetsluis een bestuursorgaan in de vorm van een stichting. Deze faciliteert met name de groepsvereniging door het beheer van de gebouw en vloot.

Statutair is de doelstelling:

“De stichting heeft ten doel: behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de financiële en materiële belangen van de groepsverenigigng te behartigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

pdfStatuten Stichting Scouting Hellevoetsluis Fort

 

 

Deel dit bericht

Share on facebook